Malachite Glaze Stoneware Vase - 5"

$20.00

5-1/2" Round x 5"H Stoneware Vase, Malachite Glaze